Språk/Language:

Engelsk

KME204 Contemporary Missiology (Høst 2017)

Navn KME204 Contemporary Missiology
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Høst
Studiested

See course descripton on our english site.

Forkunnskapskrav

.

Innledning

.

Læringsutbytte

.

Innhold

.

Arbeids- og undervisningsformer

.

Evaluering

.

Eksamens- og vurderingsordninger

.

Undervisnings- og eksamensspråk

Engelsk

Pensum

.

« Tilbake