KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK, KRLE, ÅRSSTUDIUM

Årsstudium
Studiepoeng 60
Heltid/deltid Heltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Høst
Antall semestre 2
Undervisningsspråk Norsk
Studiested NLA Høgskolen - Sandviken i Bergen eller Staffeldtsgate i Oslo.

Generelt om studiet

Med årsstudium i KRLE får du undervisningskompetanse i KRLE for grunnskolen og i religion for videregående skole, og blir rustet til å arbeide i en stadig mer multikulturell og multireligiøs skole.

Studiet gir deg grunnleggende kunnskap om de store verdensreligionene, men tar også opp nyere religiøse tradisjoner og strømninger. Du får mulighet til å fordype deg i en av verdensreligionene. Du får innsyn i livssynsmangfoldet i Norge og får drøftet livssyn og etiske grunnlagsspørsmål. Gjennom studiet lærer du å analysere religion som et komplekst kulturelt fenomen, og å forstå religionenes betydning for menneskets identitets- og meningsdanning.

For å forstå det norske samfunnet er det viktig med inngående kjennskap til kristendommen, dens historie og rolle i samfunnet. Kristendommen har derfor et større fokus i årsstudiet enn de andre religionene, med studier av Bibelen og kristendommen i historie og samtid.

KRLE i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.og 5.-10.

Studenter som ønsker å ta KRLE som del av sin grunnskolelærerutdanning søker opptak via lokalt opptak. Oppbygningen av studiet vil da være på 2 moduler av 30 studiepoeng.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Videre utdanning

Årsstudiet i KRLE er første året i bachelorstudiet i religion og kultur og kan inngå som andre året i en bachelorgrad i Praktisk teologi og ledelse. Den kan også inngå som et fjerde år i grunnskolelærerutdanningen (GLU) etter "gammel" ordning (ikke lærermasteren), eller som fag 2 i et integrert lektorløp. Videre kan årsenheten også utvides til en bachelor i religion og kultur ved NLA Høgskolen.

Yrkesmuligheter

Årsstudiet i KRLE er første året i bachelorstudiet religion og kultur og kan tas som et fjerde år i grunnskolelærerutdanningen (GLU) eller som fag 2 i et integrert lektorløp. Årsenheten KRLE/religion kvalifiserer for undervisning i skolens KRLE-fag og religionsfaget i videregående skole, og kan brukes som en del av en lærer- eller lektorutdanning i det offentlige og private skoleverket. Studenter som sikter mot en bachelorgrad i religion og kultur bør ta hensyn til hvilken sammensetning graden skal når en bestemmer seg for hvilket valgemne man skal ta i årsstudiet. Studenter som tar dette som en del av grunnskolelærerutdanningen må ta emnet i religionsdidaktikk med praksis. Studenter som ønsker å ta dette årsstudiet som den del av en integrert lektorutdannelse eller som første del av en bachelor i religion og kultur kan velge blant emner i religion, kristendom/teologi eller interkulturell forståelse, avhengig av hvilken spesialisering man ønsker. Studenter som sikter seg inn mot undervisning i skolen må etter gjeldende kompetansekrav ha 30 studiepoeng relevant utdanning i et fag for å kunne undervise i grunnskolen (5.-10. klasse) og 60 studiepoeng for å kunne undervise i videregående skole. Studieadministrasjonen gir nærmere informasjon og veiledning om kombinasjoner av emner og planlegging av studieløp.

I tillegg kan årsstudiet enten alene eller i kombinasjon med andre fag kvalifisere for andre yrker og oppgaver i skole og samfunn nasjonalt og internasjonalt, for eksempel kan det inngå i kompetansegrunnlaget for bistandsarbeid.

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengsproduksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

Studenter ved NLA Høgskolen betaler  studieavgift . Inkludert i studieavgiften er eksamensavgifter. I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen-SIB. Studie og semesteravgift må være betalt for å få utbetalt lån og stipend fra Statens lånekasse.

Eventuelle ekskursjoner og studieturer betales som angitt i NLAs prisliste.

Studieplaner

Startsemester Klasse
Høst 2017

KRLE ÅRSSTUDIUM

Høst 2016

KRLE ÅRSSTUDIUM

« Tilbake