Matematikk 2 5-10 Kompetanse for kvalitet

Årsstudium
Studiepoeng 15+15
Heltid/deltid Deltid
Type studium Nettbasert med samlinger
Startsemester Høst
Antall semestre 2
Undervisningsspråk Norsk
Studiested NLA Høgskolen - Åsane, Bergen

Generelt om studiet

Videreutdanning under Utdanningsdirektoratets vikar- eller stipendordning for videreutdanning av lærere i matematikk.  Ved ledig kapasitet kan det tas opp søkere utenfor ordningen, under forutsetning av at søkeren er lærer med pedagogisk bakgrunn i samsvar med kravene i rammeplanene for lærerutdanningene og er tilsatt i skolen i studieperioden. Se www.udir.no/videreutdanning.

Matematikk 2 modul 1 og 2 bygger på Matematikk 1 i grunnskolelærerutdanningen eller Matematikk 1 fra allmennlærerutdanningen, eller tilsvarende. Emnet er et påbyggingsstudium i matematikk og matematikkdidaktikk.

Innhold

Hovedtemaene i modul 1: Matematisk analyse, didaktikk, den matematiske oppdagelsesprosessen og visuelle bevis.

Samlinger høst 2017:
Torsdag 24.8.  kl. 12.00 – 16.00 og fredag 25.8. kl. 9.00 – 15.00
Torsdag 28.9.  kl. 12.00 – 16.00 og fredag 29.9. kl. 9.00 – 15.00
Torsdag 2.11.  kl. 12.00 – 16.00 og fredag 3.11. kl. 9.00 – 15.00   

Emneplan Matematikk 2 5-10 modul 1

Hovedtemaene i modul 2: Matematisk analyse, didaktikk og en innføring i matematiske bevis- og argumentasjonsformer.

Samlinger våren 2018:
Torsdag 11.1. kl. 12.00 – 16.00 og fredag 12.1. kl. 9.00 – 15.00
Torsdag  8.2.  kl. 12.00 – 16.00 og fredag 9.2.   kl. 9.00 – 15.00
Torsdag 15.3. kl. 12.00 – 16.00 og fredag 16.3. kl. 9.00 – 15.00

Emneplan Matematikk 2 5-10 modul 2

Organisering

Samlingene er ikke obligatoriske, men vi vil sterkt oppfordre studenter til å møte på disse. Et trygt læringsfellesskap der studenter og lærere fysisk møter hverandre vil være en god ramme for læring av matematisk kunnskap og tilegnelse av ulike ferdigheter.  Studiet bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen på trinn 5-10.

Veiledning og hjelp gis primært ved hjelp av læringsplattformen It’s learning, men kan også gis via telefon. Studiet er hovedsakelig rettet inn mot undervisning på mellom- og ungdomstrinnet.

Studieform

Studieformen innebærer:

  • Fellessamlinger på NLA Høgskolen Breistein, Bergen
  • Obligatoriske innleveringer av individuelle oppgaver
  • Individuell- og gruppeveiledning.
  • Et prosjekt med elevfokus og datainnsamling som teller som en del av eksamenskarakteren

Tilbudet blir gitt som deltidsstudium. Undervisning og veiledning vil normalt bli gitt over ett semester pr. modul. 

Opptakskrav

Modul 1: Bestått lærerutdanning og matematikk 1 fra grunnskolelærer eller allmennlærerutdanningen (30 sp), eller tilsvarende. Søkerer må dokumentere tilsetting i lærerstilling.
Modul 2: Bestått lærerutdanning og matematikk 1 fra grunnskolelærer eller allmennlærerutdanningen (30 sp), eller tilsvarende og matematikk 2 modul 1 eller tilsvarende. Søkerer må dokumentere tilsetting i lærerstilling

Finansiering

Utdanningsdirektoratets finansieringsordninger dekker studie- og semesteravgift.

Søknad

Søknad om studieplass og deltakelse i vikar- og stipendordningen sendes inn til Utdanningsdirektoratet. Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. februar til 1.mars på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.
Søkere som godkjennes av skoleeiere og prioriteres av Utdanningsdirektoratet blir kontaktet av NLA Høgskolen. Høgskolen vil hente inn nødvendig dokumentasjon fra søkerne, og vurdere og gjennomføre det endelige opptaket.

Ledige studieplasser

Utdanningsdirektoratet kan åpne for opptak til eventuelle ledige studieplasser når hovedopptaket til Kompetanse for kvalitet er sluttført.
Søkere til ledige studieplasser søker seg direkte til NLA Høgskolen. Søknad blir gjort tilgjengelig i vårt lokale opptak til Bergen. Logg inn med fødselsnummer og PIN og velg Kompetanse for kvalitet. Velg deretter studium.

Merk at søkere til ledige studieplasser ikke får ta del i Utdanningsdirektoratets vikar- og stipendordning. Søkere til ledige studieplasser får likevel dekket studie- og semesteravgiften av Utdanningsdirektoratet.

Ved spørsmål om opptak, kontakt studiekonsulent Bjarte Søvde, tlf 55 53 69 17.

Ved spørsmål om studiet, kontakt studiekonsulent Ingunn Hellem, tlf 55 53 69 26.

« Tilbake