Grunnskolelærer

Utenlandspraksis og utenlandsstudier

Tilbud om utenlandspraksis i lærerutdanningen

NLA Høgskolen gir studentene ved grunnskolelærerutdanningen muligheten til å søke om fire ukers alternativ praksis i utlandet. NLAs hovedprofil på denne praksisen er land i Sør (hovedsakelig i Afrika og Asia). 

For grunnskolelærerstudenter ligger dette tilbudet i tredje studieår. Grundig informasjon blir gitt i januar i andre studieår, med søknadsfrist 15. mars samme semester.

NLA Høgskolen har følgende retningslinjer for alternativ praksis i utlandet (vedtatt i NLA LHs høgskoleråd, sak 35/05):

  • Praksisleder for BL/GLU, eventuelt den dette er delegert til, avgjør i samråd med KO-leder/årsgruppeleder etter søknad hvem som får utenlandspraksis.
  • Studenten må ha bestått alle tidligere praksisperioder og må i disse ha vist evne til ansvarlighet, selvstendighet, engasjement og initiativ og et rimelig faglig nivå.
  • Studentene bør følge normal studieprogresjon med et rimelig faglig nivå, og normalt ikke ha eksamener utestående.
  • Studentene må som hovedregel delta på alle obligatoriske samlinger før de reiser ut.

Åshild Samnøy er ansvarlig utenlandspraksis for grunnskolelærerstudentene.

 

Studieopphold

•Studenter kan søke utveksling 3.semester (2.studieår)
•Studenter som velger master i KRLE og Profesjonsrettet pedagogikk kan søke utvekslingsopphold i 7.semester

University College Sjælland, Danmark

University_College_Sjalland.jpg

University College Sjælland, Danmark
Fag: Education
Hvor: Roskilde/Vordingborg. Roskilde er en av de eldste byene i Danmark, og Campus Roskilde ligger ca. 30 minutter i fra København. Vordingborg er en idyllisk liten by som er en times togtur fra København/2 timer fra Malmø/3 timer fra Berlin
Undervisningsspråk: Engelsk (dansk)
Semester: september-desember, februar-juni

Linköpings Universitet, Sverige

students-cycling__LiU.jpg

Linköpings Universitet, Sverige
Fag: Stort utvalg av emner innen lærerutdanningen
Hvor: Stor og vakker campus i Linköping, ca. 2 timer med tog sør for Stockholm
Undervisningsspråk: Svensk og engelsk
Semester: August-januar, januar-juli

University of Winchester, England

Winchester.jpg

The University of Winchester, England
Fag: Stort utvalg av fag innen lærerutdanningen, engelsk
Hvor: Wichester er en historisk by som ligger en times togtur fra London
Undervisningsspråk: Engelsk
Semester: september-desember, februar-juni

Calvin College, USA

calvin-atrium-5-570x350.jpg

Calvin College, USA
Fag: Engelsk
Hvor: Nest største by i Michigan, ligger på østsiden av Lake Michigan. En bevisst, kristen høgskole som har en flott campus med fantastiske idrettsfasiliteter.
Undervisningsspråk: Engelsk
Semester: August-desember, januar/februar-mai 

 

Metropolitan University Prague

Metropolitan University Prague, Tjekkia
Fag: Social Science, bachelor og master nivå.
Hvor: Et av de eldste og største private universitet i Tjekkia. ca 5300 studenter. Les mer om MUP her.
Undervisningsspråk: Engelsk, Tjekkisk
Semester: August-desember, januar/februar-ma
Bolig: MUP har tilbud om bolig. Se nettside for mer informasjon.

NLA og MUP har avtale om Erasmusutveksling.

Ønsker du mer informasjon om utvekslingsmuligheter i fjerde året av lærerutdanningen? Kontakt internasjonalt kontor: international@nla.no