Håndbok for utvekslingsstudenter

Det er gøy å reise på utveksling og du har mye å se frem til – faglig, sosialt og kulturelt!

Utveksling krever også en del tid til planlegging og forberedelser. Disse sidene er laget med tanke på å gi deg noen konkrete tips og råd til hva du må huske på før, under og etter et utvekslingsopphold i utlandet. NLA Høgskolens internasjonale kontor vil selvfølgelig bistå deg i søknadsprosessen, men det er viktig at du har satt deg inn i prosessen og vet hva som kreves av deg.