Stipendmuligheter

Lånekassen

I tillegg til ordinær Lånekassestøtte, har du som utvekslingsstudent mulighet til å søke om reisestøtte.

Er undervisningsspråket et annet enn de nordiske språkene eller engelsk? Da kan du søke om Lånekassens språkstipend.

youth-erasmus.jpg

Erasmus+

Ved utvekslingsopphold i Europa, kan du søke om Erasmus+stipend. Dette er stipend som skal fremme utveksling mellom europeiske institusjoner og som kommer i tillegg til støtten fra Lånekassen. NLA har et begrenset antall Erasmus+stipend, og stipendene tildeles etter "først til mølla"-prinsippet. Som Erasmus+student slipper du å betale semesteravgift ved vertsinsitutsjonen. Stipendet utgjør mellom 350-400 Euro i måneden.

Europakommisjonen har initiert Online Linguistic Support (OSL) for å styrke språkkompetanse til Erasmusstudentene. Det gjelder for studenter som under Erasmusoppholdet har engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk eller nederlandsk som undervisningsspråk. En språktest er obligatorisk for alle som reiser på utveksling gjennom Erasmus+. Språktesten skal tas før en reiser ut og i slutten av oppholdet. Det tilbys også et online språkkurs, dette er det valgfritt å delta på.

Stipend i USA

Ved noen av samarbeidspartnerne våre i USA får NLA studentene et stipend som fører til reduksjon i skolepengene. Kontakt internasjonalt kontor for mer informasjon (international@nla.no).

ANSA 

Informasjon om flere typer stipend finner du på nettsidene til ANSA. De har også samlet nyttige tips om finansiering av utenlandsopphold.