Videreutdanning NLA Høgskolen

Videreutdanning

kompetanse_Knapper_-_bokser_med_gra_kant_Steinar_M._Heggens_conflicted_copy_2014-10-13.jpg

Bergen:

NLA Høgskolen Bergen tilbyr studier innen lærerutdanning, interkulturell forståelse, kristendom og teologi, pedagogikk og idrett og mer.
Kristiansand:

NLA Mediehøgskolen Gimlekollen tilbyr studier innen journalistikk, medier, kommunikasjon, livssyn og interkulturell kommunikasjon.
Oslo:

NLA Høgskolen Staffeldtsgate tilbyr studier innen musikk, menighetsarbeid, teologi, ledelse, økonomi og administrasjon.