Videreutdanninger i Bergen - NLA Høgskolen

Videreutdanninger ved NLA Bergen

Vi hjelper deg videre med utdanningen, velkommen til våre allsidige videreutdanninger.

Våre videreutdanninger tilbys med ulike undervisningsformer: nettbasert, delvis nettbasert og samlingsbasert. Det er også mulig å ta enkeltemner i det ordinære utdanningstilbudet vårt. Disse kan ha noe ulik oppbygning.

Nettbaserte studier foregår over internett, med oppgaver og innleveringer og undervisning på nett.
Delvis nettbaserte studier har det meste av oppgaver og undervisning over internett, men med noen få samlinger.
Samlingsbaserte studier har flere samlinger i løpet av et semester.
I enkeltemner følger du èn del av et større utdanningsprogram med stedlig undervisning, ofte på dagtid.

Les mer på de ulike studietilbudene/emnene hvordan de er bygget opp i forhold til undervisningsform, tidspunkt og antall samlinger.

Har du spørsmål om søking og opptak ved NLA Bergen kan du kontakte oss på
e-post studier.bergen@nla.no eller telefon 55 54 07 00.

Merk: Nedenfor er en totaloversikt over videreutdanningstilbudet ved NLA, studiested Bergen. For å se hvilke emner som tilbys høsten 2017, følg lenken Videreutdanninger høsten 2017

Søk opptak

Telefon_knapp_-_boks_gra_kant.jpg