Videreutdanning ved NLA Gimlekollen - Kristiansand

Videreutdanning ved NLA Gimlekollen

Styrk din kompetanse med flere fag fra vårt spennende videreutdanningstilbud.

Ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen kan du ta ulike enkeltfag som videreutdanning. Emnene i Kommunikasjon og livssyn og Interkulturell kommunikasjon erfaring er nettbasert, med enkelte samlinger i løpet av semesteret. Disse emnene passer derfor godt for deg som er i jobb, eller bor i andre deler av landet.

Emnene i Journalistikk, Interkulturell kommunikasjon og Kommunikasjon og medier følger normal undervisning, og passer godt for deg som ønsker å øke kompetansen på et spesifikt område. Les mer på de enkelte emnene om hvordan de er organisert.

Har du spørsmål om søking og opptak ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, kan du kontakte oss på e-post studier.gimlekollen@nla.no eller telefon 55 54 07 00.

Merk: Nedenfor er en totaloversikt over videreutdanningstilbudet ved NLA, studiested Gimlekollen. For å se hvilke emner som tilbys våren 2016, følg lenken Videreutdanninger våren 2016.

Søk opptak

Telefon_knapp_-_boks_gra_kant.jpg

 

 

Enkeltemner i Informasjons- og kommunikasjonsarbeid