Videreutdanning for grunnskolelærere

NLA Høgskolen har et bredt spekter av videreutdanninger for lærere i grunnskolen.

Våre videreutdanninger tilbys med ulike undervisningsformer: nettbasert, delvis nettbasert og samlingsbasert. Det er også mulig å ta enkeltemner i det ordinære utdanningstilbudet vårt. Disse kan ha noe ulik oppbygning.

Nettbaserte studier foregår over internett, med oppgaver og innleveringer og undervisning på nett.
Delvis nettbaserte studier har det meste av oppgaver og undervisning over internett, men med noen få samlinger.
Samlingsbaserte studier har flere samlinger i løpet av et semester.
I enkeltemner følger du èn del av et større utdanningsprogram med stedlig undervisning, ofte på dagtid.

Les mer på de ulike studietilbudene/emnene hvordan de er bygget opp i forhold til undervisningsform, tidspunkt og antall samlinger.

Kompetanse for kvalitet  har søknad via Utdanningsdirektoratet. Videreutdanningene under kompetanse for kvalitet er gratis for alle. Les mer om Kompetanse for kvalitet.

Har du spørsmål omkring vårt videreutdanningsprogram, ta kontakt med Jorunn Bernssen,  tlf. 55 53 69 23

NLA Høgskolen har også flere kurs og etterutdanninger (ikke studiepoenggivende) som kan skreddersys din skole sitt behov. Les mer på siden for Etterutdanning og kurs.

Les mer om ungdomstrinns-satsningen.

Telefon_knapp_-_boks_gra_kant.jpg