Matematikk 1

Matematikk 1

Videreutdanning
Studiepoeng Modul 1 15stp + Modul 2 15stp
Heltid/deltid Deltid
Type studium Delvis nettbasert
Startsemester Høst
Antall semestre 2
Undervisningsspråk Norsk
Opptak Her kan du søke om opptak (lokalt opptak)
Studiested NLA Høgskolen - Åsane, Bergen

Generelt om studiet

Dette studiet er i første rekke et tilbud til lærere uten matematikk i sin lærerutdanning. Det er tre fellessamlinger pr. modul (fredag ettermiddag/kveld og lørdag). Samlingene er ikke obligatoriske, men vi vil sterkt oppfordre studenter til å møte på disse. Et trygt læringsfellesskap der studenter og lærere fysisk møter hverandre vil være en god ramme for læring av matematisk kunnskap og tilegnelse av ulike ferdigheter.

Matematikk 1, 5.-10.trinn- modul 1:

Studiet er basert på Matematikk 1 i den nye grunnskolelærerutdanningen for 5. til 10. trinn og har spesielt fokus på mellomtrinnet. Studiet bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10.

Målområder i planen: Matematikkfaglig og matematikkdidaktisk kompetanse rettet mot undervisning i grunnskolen, med vekt på trinn 5-7.
Studiet forholder seg til grunnskolens læreplan fra 2006, Kunnskapsløftet.

Det er tre fellessamlinger pr. modul (fredag ettermiddag/kveld og lørdag tre helger).

Samlinger høst 2017:
Fredag 18.8.17  16.00 – 19.45 og lørdag 19.8.17  9.00 – 14.45
Fredag 22.9.17  16.00 – 19.45 og lørdag 23.9.17  9.00 – 14.45
Fredag 27.10.1716.00 – 19.45 og lørdag 28.10.17 9.00 – 14.45

Emneplan modul 1

Matematikk 1, 5.-10.trinn - modul 2:

Studiet er basert på Matematikk 1 i den nye grunnskolelærerutdanningen for 5. til 10. trinn og har spesielt fokus på ungdomstrinnet. Studiet bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10.

Målområder i planen: Matematikkfaglig og matematikkdidaktisk kompetanse rettet mot undervisning i grunnskolen med vekt på trinn 8-10.
Studiet forholder seg til grunnskolens læreplan fra 2006, Kunnskapsløftet.

Samlinger våren 2018:
Fredag  5.1.18  16.00 – 19.45 og lørdag 6.1.18   9.00 – 14.45
Fredag  2.2.18  16.00 – 19.45 og lørdag 3.2.18   9.00 – 14.45
Fredag  9.3.18  16.00 – 19.45 og lørdag 10.3.18 9.00 – 14.45

Emneplan modul 2

Studieform:

Studieformen innebærer:

  • Undervisning på fellessamlinger på NLA Høgskolen
  • Innlevering av obligatoriske gruppe-oppgaver og/eller individuelle oppgaver med tilbakemelding.
  • Individuell veiledning på It’s learning

Tilbudet blir gitt som deltidsstudium. Undervisning og veiledning vil normalt bli gitt over ett semester pr. modul. Fleksibiliteten i studiet vil likevel gi den enkelte student mulighet til å bruke lengre tid på studiet, maksimalt inntil to semester pr.modul.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengs-produksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

Studenter ved NLA høgskolen betaler en studieavgift pr semester. Inkludert i studieavgiften er eksamensavgifter og semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen-SIB. Studie og semesteravgift må være betalt for å få utbetalt lån og stipend fra Statens lånekasse. Mer informasjon finner du her.

« Tilbake