Matematikk 2

Matematikk 2

Videreutdanning
Studiepoeng Modul 1 15stp + Modul 2 15stp
Heltid/deltid Deltid
Type studium Delvis nettbasert
Startsemester Høst
Antall semestre 2
Undervisningsspråk Norsk
Opptak Her kan du søke om opptak (lokalt opptak)
Studiested NLA Høgskolen - Åsane, Bergen

Generelt om studiet

Matematikk 2 modul 1 og 2 bygger på Matematikk 1 i grunnskolelærerutdanningen eller Matematikk 1 fra allmennlærerutdanningen, eller tilsvarende. Emnet er et påbyggingsstudium i matematikk og matematikkdidaktikk på 5-10 trinn.

Hovedtemaene i modul 1: Matematisk analyse, didaktikk, den matematiske oppdagelsesprosessen og visuelle bevis.

Samlinger høst 2017:
Fredag 18.8.17  16.00 – 19.45 og lørdag 19.8.17  9.00 – 14.45
Fredag 22.9.17  16.00 – 19.45 og lørdag 23.9.17  9.00 – 14.45
Fredag 27.10.1716.00 – 19.45 og lørdag 28.10.17 9.00 – 14.45

Emneplan modul 1


Hovedtemaene i modul 2: matematisk analyse, didaktikk og en innføring i matematiske bevis- og argumentasjonsformer.

Samlinger vår 2018:
Fredag  5.1.18 16.00 – 19.45 og lørdag 6.1.18   9.00 – 14.45
Fredag  2.2.18 16.00 – 19.45 og lørdag 3.2.18   9.00 – 14.45
Fredag  9.3.18 16.00 – 19.45 og lørdag 10.3.18 9.00 – 14.45

Emneplan modul 2

Studiet bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen på trinn 5-10.

Det er tre fellessamlinger (fredag ettermiddag/kveld og lørdag i tre helger) i hver modul. Modul 1 går i høstsemesteret og modul 2 i vårsemesteret. Samlingene er ikke obligatoriske, men vi vil sterkt oppfordre studenter til å møte på disse. Et trygt læringsfellesskap der studenter og lærere fysisk møter hverandre vil være en god ramme for læring av matematisk kunnskap og tilegnelse av ulike ferdigheter.

Første samling høsten 2017 blir 18. og 19. august

Veiledning og hjelp gis primært ved hjelp av læringsplattformen It’s:learning, men kan også gis via telefon eller ved fysisk fremmøte. Det legges til rette for samarbeid mellom studenter. Studiet er primært rettet inn mot undervisning på mellom- og ungdomstrinnet.

Målgruppe:
Studenter i grunnskolelærerutdanningen og lærere som ønsker videreutdanning. Studiet kan i også inngå som del av matematikk valgfag i grunnskolelærerutdanningen og i allmennlærerutdanningen.

Studieform:
Studieformen innebærer:

  • Fellessamlinger på NLA Høgskolen
  • Obligatoriske innleveringer og en fremføring på modul 2
  • Individuell- og gruppe- veiledning.
  • I tillegg vil det i modul to være et prosjekt med elevfokus som teller som en del av eksamenskarakteren

Tilbudet blir gitt som deltidsstudium. Undervisning og veiledning vil normalt bli gitt over ett semester pr. modul. Fleksibiliteten i studiet vil likevel gi den enkelte student mulighet til å bruke lengre tid på studiet, maksimalt inntil to semester pr.modul.

Opptakskrav

Modul 1: Matematikk 1 fra grunnskolelærer, allmennlærerutdanning (30 sp), eller tilsvarende.
Modul 2: Bygger på Matematikk 2 modul 1 eller tilsvarende.

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengs-produksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

Studenter ved NLA høgskolen betaler en studieavgift pr semester. Inkludert i studieavgiften er eksamensavgifter og semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen-SIB. Studie og semesteravgift må være betalt for å få utbetalt lån og stipend fra Lånekassen. Mer informasjon finner du her.

« Tilbake