Musikk 2

Generelt om studiet

Musikk 2 (30 sp) er et valgfritt fag i allmennlærerutdanningen/grunnskolelærerutdanningen. Faget kan også tas som videreutdanning. Studetnen velger om en vil konsentrere seg om 1.-7. eller 5.-10.trinn.

Musikk er noe alle mennesker i alle aldre har et forhold til, og musikk er for mange en viktig dimensjon i livet. Musikk kan være en kilde til opplevelse, følelser, refleksjon, selverkjennelse, uttrykk, kommunikasjon, kulturell forståelse og sosial samhandling. Musikkfaget både i grunnskole og høgskole favner bredt med ulike tilnærminger til musikk og musikkopplevelse.

Valgfaget Musikk 2 gir studenten mulighet til å videreutvikle

  • egne musikalske ferdigheter
  • kunnskaper innen musikk
  • pedagogisk forståelse knyttet til anvendelse av musikk og musikkrelaterte aktiviteter i skolen

Undervisningen er organisert i hovedområdene musisering, komponering, lytting og didaktikk.

Emneplan Musikk 2, 1.-7.trinn

Emneplan Musikk 2, 5.-10.trinn

 

Målgruppe:

Studenter i grunnskolelærerutdanningen og lærere som ønsker videreutdanning. .

Studieform:

Undervisning på dagtid, mandag til torsdag

 

Opptakskrav

Musikk 1, 30 sp eller tilsvarende.

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengsproduksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

Studenter ved NLA høgskolen betaler en studieavgift pr semester .Inkludert i studieavgiften er eksamensavgifter og semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen-SIB. Studie og semesteravgift må være betalt for å få utbetalt lån og stipend fra Statens lånekasse. Mer informasjon finner du her.