Naturfag 2

Naturfag 2

Videreutdanning
Studiepoeng 30
Heltid/deltid Deltid
Type studium Delvis nettbasert
Startsemester Høst
Antall semestre 2
Undervisningsspråk Norsk
Opptak Her kan du søke om opptak (lokalt opptak)
Studiested NLA Høgskolen - Åsane, Bergen

Generelt om studiet

Studiet er modulbasert og omfatter følgende seks moduler, hver på 5 studiepoeng:

  • Modul 1: Mangfoldet i naturen
  • Modul 2: Kjemi
  • Modul 3: Fysikk
  • Modul 4: Kropp og helse
  • Modul 5: Verdensrommet, miljø og teknologi
  • Modul 6: Naturfagdidaktikk

Naturfag 2 er lagt opp som et delvis nettbasert studium. Undervisningen vil hovedsakelig foregå via nettbasert læringsplattform, men også som undervisning gitt ved NLA Høgskolen. På den nettbaserte læringsplattformen blir det lagt ut nettleksjoner og øvingsoppgaver i tilknytning til leksjoner og pensum for øvrig. Også informasjon knyttet til laboratorieøvinger og feltarbeid samt oppgavearbeid og rapportskriving vil bli formidlet via nettbasert læringsplattform. Det samme gjelder innlevering av studentarbeid samt tilbakemelding på disse. Også når det gjelder kommunikasjon i tilknytning til læring for øvrig, vil den nettbasert læringsplattformen bli benyttet. Naturfag 2 har et betydelig innslag av praktiske aktiviteter i tilknytning til laboratoriearbeid og feltarbeid (feltkurs).

I tillegg til nettbaserte læringsformer, vil det derfor være nødvendig med samlinger med obligatorisk frammøte. Dette vil ha et omfang på 6-9 dager. På disse samlingene vil det bli gitt innføring i bruk av ulike typer feltutstyr og laboratorieutstyr samt praktisk arbeid i felt og laboratorium. I tillegg skal studentene selv gjennomføre obligatorisk feltarbeid som omfatter ca. 4 dagers arbeid. Samlet omfang av obligatoriske øvinger og feltarbeid (feltkurs) er 10-13 dager.

Emneplan naturfag 2 1-7 trinn

Emneplan naturfag 2 5-10 trinn

Kurset startar med ein obligatorisk ekskursjon til Haukeliseter i august. 

Opptakskrav

Opptakskravet til søkere på Naturfag 2 er generell studiekompetanse samt Naturfag 1 eller tilsvarende utdanning innen Naturfag med et omfang på minst 30 studiepoeng. Emnet kan også tas parallelt med naturfag 1. 

Yrkesmuligheter

Naturfag 2 foreligger i to varianter, den ene er rettet inn mot naturfag på 1. – 7. trinn i grunnskolen, den andre er rettet inn mot undervisning i naturfag på 5.-10. trinn i grunnskolen.

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengsproduksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

Informasjon om studieavgifter finner du her.

« Tilbake