Videreutdanning interkulturelle studier

Videreutdanning i interkulturelle studier

Forståelse for kulturens og religionens betydning for mennesker er viktig i mange yrker. Studier i Interkulturell forståelse og Interkulturekk kommunikasjon gir deg redskaper til å forstå og arbeide i en sammensatt verden.

NLA Høgskolen tilbyr interkulturelle studier i Bergen og Kristiansand.

Fagene som kan tas som videreutdanning er enkeltemner i de ordinære studieprogrammene ved NLA Høgskolen, og undervisningen foregår på dagtid sammen med fulltidsstudenter. Eneste unntaket er Interkulturell kommunikasjon erfaring, som er samlings- og nettbasert.  Dette faget bygger på erfaringer fra utenlandsopphold, som for eksempel misjonær eller bistandsarbeider, eller som innvandrer til Norge.

Telefon_knapp_-_boks_gra_kant.jpg