Videreutdanning i mediefag

Videreutdanning i mediefag

NLA Mediehøgskolen Gimlekollen har mange muligheter for videreutdanning innen Journalistikk og mediearbeid.

Kompetanse om mediene og journalistisk arbeid er nyttig for mange yrkesgrupper. I tillegg til grunnleggende kompetanse på dette, tilbyr vi eksisterende journalister videreutdanning i samfunnsfag. På sikt vil tilbudet til journalister bli utvidet med sportsjournalistikk, økonomi- og næringslivsjournalistikk og gravende journalistikk.

Videreutdanningene er enkeltemner fra bachelorprogrammet. Undervisningen foregår derfor på dagtid sammen med fulltidsstudenter.

Telefon_knapp_-_boks_gra_kant.jpg

Enkeltemner i Informasjons- og kommunikasjonsarbeid

Les mer om oppstart og eksamensdato for enkeltemnene.