Videreutdanning for menighetsarbeidere

Videreutdanning i menighetsfag

NLA Høgskolen tilbyr videreutdanninger for arbeidere i menigheter.

Som menighetsarbeider kan det være nyttig med nye input, og vi har flere muligheter til å gi deg ny kunnskap og refleksjon.

Se også våre videreutdanninger innen kristendomsfag

Ved NLA Staffeldtsgate i Oslo kan du følge enkeltemner fra våre vanlige studieløp i musikk, menighet og ledelse og fra teologi og ledelse.

Ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen har vi flere spennende muligheter gjennom fagfeltet Kommunikasjon og livssyn, her kan du også ta enkeltemner du finner interessante. Disse emnene vil kunne styrke deg som formidler av kristen tro inn i dagens samfunn.

NLA Bergen har også flere mulighet for videreutdanninger.

NLA Høgskolen har også flere kurs og etterutdanninger (ikke studiepoenggivende) som kan skreddersys din menighets behov. Les mer på siden for Etterutdanning og kurs.

Telefon_knapp_-_boks_gra_kant.jpg