Søknad og priser

Søknad

Søkere til videreutdanning og enkeltemner søker via nettsøknad i lokalt opptak.

Søknadsfrist høstsemesteret: 15. april.
Søknadsfrist vårsemesteret: 15. november.

Etter søknadsfristen tar vi opp studenter så lenge det er ledige studieplasser og søkeren er kvalifisert. Studium med ledige plasser vil være tilgjengelig på nettsøknaden.

Priser

Prisene på våre videreutdanninger og enkeltemner varierer noe på våre ulike studiested. For oversikt over priser, les mer på

Priser NLA Bergen
  Priser NLA Staffeldtsgate
Priser NLA Mediehøgskolen Gimlekollen

 

Kontakt

Har du spørsmål om våre videreutdanninger og enkeltemner, ta kontakt med det studiestedet hvor emnet gjennomføres. Fargekodene i boksene vil signalisere hvor emnet gjennomføres.

Videreutdanninger i Bergen:

Har du spørsmål om søking og opptak ved NLA Bergen kan du kontakte oss på e-post studier.bergen@nla.no eller telefon 55 54 07 00.

 

Videreutdanninger i Staffeldtsgate

Har du spørsmål om søking og opptak ved NLA Staffeldtsgate, kan du kontakte oss på e-post studier.staffeldts@nla.no eller telefon 55 54 07 00.

 

Videreutdanninger på Gimlekollen

Har du spørsmål om søking og opptak ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, kan du kontakte oss på e-post studier.gimlekollen@nla.no eller telefon 55 54 07 00.